Tarief

Tarieven

Ieder proces is verschillend en ik streef ernaar, om volle aandacht en tijd te hebben voor wat zich aandient.

Sessies duren gemiddeld anderhalf uur
De Merkaba helingen duren zolang als nodig. Gemiddeld met voor- en nabespreken zijn we een half uur à drie kwartie bezig bezig.

Kosten per sessie €60 per uur (incl BTW)

Het te verrekenen bedrag dient na elke behandeling contant te worden voldaan.

Mochten er gegronde financiële redenen zijn, dan is het tarief bespreekbaar. Dit dient u dan voorafgaand aan de behandeling aan te geven.