Visie

Wie ben je?

Door keuzes en situaties in je leven, heb je verschillende rollen aangenomen: ouder, partner, sporter, verzorger, wetenschapper, komediant, noem maar op. Vaak na lange tijd ontdek je, dat je in die rollen niet helemaal jezelf bent, dat je bent weggegaan van je authentieke ik, om te voldoen aan je omgeving.
Om te onderzoeken wie of wat je werkelijk bent, kun je terugkeren naar je stille ruimte, naar je hartcentrum, waar je die diepe connectie kunt maken. Leer jezelf vanuit de kern ervaren als evenwichtig geheel van verschillende delen. Hierdoor zul je steviger in het leven staan.

Methode

Er zijn verschillende werkvormen die je kunnen helpen om steeds dieper in contact te komen met je unieke Zelf. Een toelichting op de sessies, vind je onder het kopje ‘werkvormen’. Sessies helpen je, om los te laten, waar je energie nog vast zit in identiteiten, in rollen die je vervult, in onverwerkte trauma┬┤s. Hiermee maak je ruimte in jezelf vrij voor nieuwe wegen.
De werkvorm waarvoor gekozen wordt, volgt altijd uit het proces waarin je je bevindt. De inhoud en uitwerking zijn voor ieder mens uniek en zullen altijd het effect geven dat past bij je proces.

Visie

Om alle invloeden van buitenaf te kunnen loslaten en dichterbij wie je werkelijk bent te kunnen komen, is het heel waardevol om geregeld de stille ruimte in jezelf op te zoeken. Vanuit de stilte ervaar je een immense ruimte, die veel verder reikt dan het lichaam. Een mens dat leeft vanuit het hart, ontwikkelt het vermogen om bewuster met zijn omgeving in contact te zijn en ervaart de ruimte om er in zijn totaliteit te mogen zijn.